Transportbakken met certificaat - gekeurde kwaliteit bij boxline

Met de certificering volgens DIN EN ISO 9001:2015 hebben wij ons verplicht tot het leveren van een hoge kwaliteit in de markt voor opslag- en transportbakken. Klantgerichtheid, een verantwoord kwaliteitsbeleid en voortdurende verbetering behoren tot de leidmotieven van de ISO-norm.

Wij hebben ons kwaliteitsbeleid nog verder aangescherpt. De certificering op basis van DIN EN ISO 14001:2015 bevestigt dat wij voldoen aan de hoogste milieu-eisen. Dat past bij ons, want het brengt de missie van boxline precies tot uiting.

Opslag- en transportbakken voor de hoogste milieu- en kwaliteitseisen

Maar een certificering blijft natuurlijk alleen maar een papieren waarheid, wanneer een kwaliteitsbeleid niet ook daadwerkelijk dag in dag uit in de praktijk wordt gebracht. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat wij, indien mogelijk, gebruikmaken van procyclen als materiaal voor de productie van onze bakken. Procyclen is een granulaat uit gerecyclede kunststof producten. Het certificaat Klimaatbescherming van de Alba Group bevestigt dat wij alleen al daardoor in 2014 634 ton broeikasgassen hebben bespaard.

Concreet betekent dat voor u dat u onze hoge eisen daar ziet, waar het erop aankomt: in het gebruik van iedere transportbak van boxline. Kwaliteit wordt immers vooral duidelijk in de dagelijkse praktijk, en daar bewijzen onze transportbakken elke dag weer dat ze voldoen aan de hoogste eisen. Als u meer wilt weten over hoe opslag- en transportbakken volgens ISO-norm voor u voordelen kunnen opleveren, neem dan contact met ons op.