Informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens

Wij verheugen ons over uw interesse in onze website. Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website . Daarom lichten wij hier toe hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Opslaan van toegangsgegevens in server logfiles

U kunt onze website bezoeken zonder informatie over uw persoon prijs te geven. Wij slaan alleen toegangsgegevens in zogenaamde server logfiles op, zoals bv. de naam van het opgevraagde bestand, datum en tijd van opvragen, verzonden hoeveelheid gegevens en de provider die de aanvraag stelt. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd om een storingsvrije werking van de website te waarborgen en ons aanbod te verbeteren. Ze laten geen conclusies toe over u als persoon.

Verzameling en gebruik van gegevens voor uitvoering van overeenkomsten en bij het aanmaken van een klantenaccount

Wij verzamelen persoonsgerelateerde gegevens, wanneer u ons deze bij uw bestelling, als u contact opneemt (bv. via de contactpagina of e-mail) of bij het aanmaken van een klantenaccount op vrijwillige basis meedeelt. Welke gegevens worden verzameld is te zien op de pagina's waar u de gegevens invult. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om bestellingen en aanvragen te vewerken. Na volledige uitvoering van de overeenkomst of het deleten van uw klantenaccount worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de bewaringstermijnen die volgens het belastingrecht en het handelsrecht van toepassing zijn, gewist, voorzover u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verder gebruik van uw gegevens of wij ons een verdergaand gebruik van gegevens voorbehouden, voor zover dat wettelijk is toegestaan en waarover wij u als volgt informeren. Het deleten van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan geschieden via het sturen van een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor voorziene functie in het klantenaccount.

Doorgeven van gegevens ter nakoming van overeenkomsten

Ter nakoming van de overeenkomst geven wij uw gegevens door aan de onderneming die van ons opdracht tot levering heeft gekregen, voor zover dit voor de levering van bestelde goederen nodig is. Ter verwerking van betalingen geven wij de hiervoor benodigde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die opdracht tot betaling heeft gekregen en evt. aan betalingsdienstaanbieders die van ons opdracht hebben gekregen resp. aan de betaaldienst die door u tijdens het bestelproces is gekozen.

Gebruik van gegevens bij abonneren op de nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor benodigde of apart door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze nieuwsbrief per e-mail toe te sturen. Het afmelden van de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan geschieden via het sturen van een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor voorziene link in de nieuwsbrief.

Gebruik van gegevens voor reclame per post en uw herroepingsrecht

Bovendien behouden wij ons voor uw voor- en achternaam, uw adres en voor zover wij deze aanvullende gegevens in het kader van de contractuele relatie van u hebben ontvangen, uw titel, academische graad, uw geboortejaar en de omschrijving van uw beroep, branche of bedrijf in samengevatte lijsten op te slaan en voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bv. voor het toezenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post. U kunt het opslaan en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden te allen tijde herroepen door een bericht te sturen aan de hieronder vermelde contactmogelijkheid.

Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op meerdere pagina's gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen.  Sommige cookies die door ons worden gebruikt, worden na het einde van de browser sessie, dus na het sluiten van uw browser, weer gewist (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen, waardoor wij uw browser bij het volgende bezoek kunnen herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen, dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en per geval beslist over het accepteren ervan of het acceperen van cookies voor bepaalde gevallen of over het algemeen uitsluit. Als u de cookies niet accepteert kan de werking van bepaalde functies van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google Analytics voor webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.de). Google Analytics gebruikt zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookies bijgehouden informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. De IP-anonimisering is op deze website geactiveerd. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.  U kunt het opslaan van cookies met de instellingen van uw browsersoftware voorkomen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Informatierecht en contactmogelijkheid

U hebt het recht om gratis geïnformeerd te worden over de gegevens die bij ons over uw persoon zijn opgeslagen alsmede evt. recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Wanneer u vragen hebt over het verzamelen, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens, bij informatieverstrekking, correctie, blokkering of wissen van gegevens alsmede het herroepen van eerder gegeven toestemmingen of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens in het impressum.