Herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de expediteur is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw recht op herroeping te kunnen uitoefenen, moet u ons (WALTHER Faltsysteme GmbH, Hoogeweg 136, 47623, Kevelaer, Duitsland, [email protected], telefoon 0049-2832-9723-31, fax 0049-2832-9723-23) door middel van een eenduidige verklaring (bv. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te komen is het voldoende als u de mededeling over het uitoefenen van het recht op herroeping binnen de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in ieder geval worden u voor terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Wij halen de goederen op. De kosten van de retourzending komen voor uw rekening.  Bij goederen die op grond van hun aard niet gewoon per post teruggezonden kunnen worden, bedragen deze kosten hoogstens circa 69,- EUR. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de klant.

Modelformulier voor herroeping

(Vul a.u.b. dit formulier in en zend het terug als u de overeenkomst wilt ontbinden.)

Aan
WALTHER Faltsysteme GmbH
Hoogeweg 136
47623 Kevelaer
Duitsland

Fax: +49-(0)2832-9723-23
E-mail: [email protected]

- Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)


.......................................................................................................................................................

- Naam/namen consument(en)


.......................................................................................................................................................

- Adres consument(en)

 

.......................................................................................................................................................

- Handtekening van de consument(en)
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


.......................................................................................................................................................

- Datum


.......................................................................................................................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.