Nestbare Bak Nestro 6432 EL buifblauw 600 x 400 x 323 mm

Art.nr.: 02640323EL

Nestbare Bak Nestro 6432 EL buifblauw 600 x 400 x 323 mm

Art.nr.: 02640323EL
Dit aanbod is bestemd voor industrie, ambacht, handel en vrije beroepen voor het gebruik in de zelfstandige, beroepsmatige of commerciële werkzaamheden.