Nestbare Bak Nestro 6427 ES buifblauw 600 x 400 x 273 mm

Art.nr.: 02640273ES

Nestbare Bak Nestro 6427 ES buifblauw 600 x 400 x 273 mm

Art.nr.: 02640273ES
Dit aanbod is bestemd voor industrie, ambacht, handel en vrije beroepen voor het gebruik in de zelfstandige, beroepsmatige of commerciële werkzaamheden.