Nestbare Bak Nestro 6442 EL buifblauw 600 x 400 x 423 mm

Art.nr.: 02640423EL

Nestbare Bak Nestro 6442 EL buifblauw 600 x 400 x 423 mm

Art.nr.: 02640423EL
Dit aanbod is bestemd voor industrie, ambacht, handel en vrije beroepen voor het gebruik in de zelfstandige, beroepsmatige of commerciële werkzaamheden.